Skip to content

Shirakiku Kinako Soy Bean Flour, 5oz

$14.24

Premium quality knako soy bean flour.

  • Shirakiku Kinako Soy Bean Flour
  • 5 Fl Oz X 3 Packs