Skip to content

Shirakiku Rice Koshihikari 4.4 LB

$21.28
  • ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐‘๐ข๐œ๐ž: The premium quality of this naturally cultivated rice results from years of cultivar improvement efforts. It features a quick cooking time with the best digestibility and is cultivated using the traditional farming principle.
  • ๐๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐‚๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐ž๐: This Japanese rice is grown on an naturally cultivated farm and pure water is used for making sake. This variety is the utmost choice of chefs owing to its pearly, white color and soft yet slightly sticky texture.
  • ๐ˆ๐๐ž๐š๐ฅ ๐ญ๐จ ๐Œ๐š๐ค๐ž ๐’๐ฎ๐ฌ๐ก๐ข: This short grain rice variety features a slightly sweet flavor, off-white color, and soft texture making them ideal for sushi. Also, its glycaemic index is low compared to others and has a high amount of resistant starch.
  • ๐๐ž๐ซ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ƒ๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ฌ: The koshihikari rice variety is short-grain rice cultivated in the natural environment. It is not only used to make sushi but also in biryani, risotto, paella, pilaf, and other ethnic food.
  • ๐๐š๐œ๐ค๐š๐ ๐ž ๐ˆ๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐: This short grain white rice package weighs 4.4 pounds and comes packed in air tight pouch. Moreover, the package features dimensions of 11.22 x 7.68 x 5.31 inches.